Algemene Voorwaarden

Bij Martension gelden een aantal regels, waarbij ik het zeer op prijs stel dat iedereen zich hier aan houdt.

Als u een afspraak voor een massage/ behandeling bij Martension maakt, ga ik ervan uit dat u kennis heeft genomen van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat. 

1.      De massage die u ondergaat, zijn niet bedoeld om ‘medische condities’ (zoals ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen.
Bij twijfel over een aandoening of blessure of contra-indicatie kan besloten worden om af te zien van het geven van een massage en u door te verwijzen naar een arts/therapeut/specialist. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts/therapeut/specialist hierin toestemt.

 

2.      Bent u onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, of gebruikt u medicijnen dan is het verstandig dit met uw behandelaar te overleggen of u gemasseerd mag worden.

 

3.      De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intakegesprek aan Martension verstrekt, zodat de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uitgevoerd kan voeren.

 

4.      Martension kan niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve resultaten, al dan niet door onjuiste informatie of verzwijgen van blessures en/of ziektes.

 

5.      Martension behoud zich het recht voor om cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen, alcohol of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.

 

6.      Martension kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

 

7.      Ethiek en hygiëne is erg belangrijk bij Martension en wordt ook van u verwacht.

 

8.      Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat u verzorgd op de afspraak verschijnt. Dat is niet alleen voor mij prettiger om te werken, maar ook voor uzelf om de massage te ondergaan.  De cliënt kan daar tegenover van Martension verwachten dat de praktijkruimte en gebruiksmaterialen schoon zijn.

 

9.   Bij Martension zijn de massages enkel op afspraak. Een afspraak kan gemaakt worden via de website.

 

10.   Gemaakte afspraken dienen uiterlijk één dag (24 uur) voor de behandeling te worden geannuleerd of gewijzigd. Binnen deze termijn is dit is kosteloos. Annuleert u te laat dan wordt er 50% van het oorspronkelijke bedrag in rekening gebracht. Annuleert u niet dan wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur.

 

11.   De betaling van de massage bij bestaande klanten vinden achteraf online plaats middels een iDeal-link bij uw digitale factuur. Bij nieuwe klanten vraag ik een aanbetaling van 30% wanneer de massage online wordt geboekt. Contant betalen is niet mogelijk. 

 

12.   Facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.

  

13.   Martension behoudt zich het recht ten alle tijden de tarieven te wijzigen. Bij afspraken gemaakt voor de tariefwijziging geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd.

 

14.   Alle persoonlijke en medische gegevens die u voor of tijdens de massage/ behandeling aan Martension verstrekt worden vertrouwelijk behandeld.
 Zonder uw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.

 

15.   Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de behandelingen die Martension aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.

 

16.   Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u Martension niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage die aan u gegeven is. Het privacy reglement is van toepassing.

Martension Massage
Maarten Boersma

Praktijkadres: 
    Koppestokstraat 87, Haarlem
    Connected Haarlem, 
    Centrum voor Lichaam en Geest

Postadres: De Clercqstraat 115, 
2013 PR te Haarlem
KvK-nummer: 81994028 
BTW-id: NL003630087B54
IBAN: NL 13 TRIO 0320 2047 58